Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99345
Τίτλος
Εκτίμηση ποιότητας καταγραφής της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των παρεμβάσεων στις μελέτες ανασκόπησης τύπου ομπρέλας και ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης - «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Αριθμός Αίτησης: 1551
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΙΔΙΤΣ ΑΝΝΑ ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΜΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.