Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99355
Τίτλος
Σχεδιασμένες Οικολογίες (Design Ecologies): Προς ένα μοντέλο αρχιτεκτονικού, αστικού και τοπιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο συν-άρθρωσης και αλληλεπίδρασης ανθρωπογενών και φυσικών συστημάτων - Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΛΗ Αριθμός Αίτησης: 903
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΛΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚ.