Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99377
Τίτλος
Οι ανεξάρτητες αρχές και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων - Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Αριθμός Αίτησης: 1296
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΤ.