Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99379
Τίτλος
Μελέτη της ρύθμισης της δραστικότητας της υποκυτταρικής κατανομής και του βιολογικού ρόλου της πρωτεϊνικής κινάσης SRPK1 - Χαρακτηρισμός νέων υποστρωμάτων. «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΙΑΛΗ Αριθμός Αίτησης: 1375
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 5 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΚΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ.