Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99383
Τίτλος
Επαναπροσδιορισμός της έννοιας του σχεδιασμού και του ρόλου του ειδικού (σχεδιαστή) με αφορμή την ανάδυση σχεδιαστικών διαδικασιών και πρακτικών δημιουργίας τόπων (placemaking) και τις μεταξύ τους αιτιακές σχέσεις-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΣΤΟΡΙΟΥ Αριθμός Αίτησης: 7
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΙΣΤΟΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΥ.