Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99386
Τίτλος
Ανάλυση, σύνθεση και εποπτική αναλυτική πολυδιάστατων δεδομένων πολλαπλών πηγών με σκοπό τη βελτιστοποίηση αναγνώρισης μοτίβων και αξιολόγησης βιοδεικτών που σχετίζονται με τον ύπνο - Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΙΣΚΟΣ Αριθμός Αίτησης: 451
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 10 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΡΙΣΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚ.