Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99402
Τίτλος
Ο ρόλος του γονιδίου Cyld στη διαφοροποίηση και λειτουργία μακροφάγων κυττάρων- «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΜΑΞΙΜ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Αριθμός Αίτησης: 1236
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 10 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
22 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΔΥ.