Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99420
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενδοϋαλοειδικής έγχυσης αφλιβερσέπτης μετά από χορήγηση 12 μηνών για την θεραπεία ασθενών με κυστικό οίδημα ωχράς κηλίδας συνέπεια απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς σε ασθενείς με ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο ή γλαύκωμα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες