Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99494
Τίτλος
Ανακάλυψη γνώσης από βιοϊατρικά δεδομένα - Απόφαση Χορήγησης Υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΙΔΗΣ Αριθμός Αίτησης: 697
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
19 - 9 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΕΝΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.