Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99496
Τίτλος
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογίων στη διδακτική πράξη_ΣΙΚΑ4
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 11 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες