Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99513
Τίτλος
Φύλο, σώμα και πολιτική: Η ανάδυση και η εξάπλωση των FEMEN στον 21ο αιώνα-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΦΑ Αριθμός Αίτησης: 61
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
26 - 7 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ.