Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99515
Τίτλος
Αξιολόγηση της αληθοφάνειας και αυθεντικότητας της πληροφορίας-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» -ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΙΔΗΣ Αριθμός Αίτησης: 820
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
26 - 11 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.