Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99529
Τίτλος
Οι ψυχικές συγκρούσεις ως υπόβαθρο της αυτοχειρίας-«2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» - Δικαιούχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΣ Αριθμός Αίτησης: 1215
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
26 - 5 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΣΟΥΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ.