Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99543
Τίτλος
Διερεύνηση εδαφικών συνθηκών και αναζήτηση θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων περιορισμένων διαστάσεων σε δομημένο περιβάλλον
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
10 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες