Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99591
Τίτλος
Αξιολόγηση πρόσθετου βενζίνης με μετρήσεις σε δυναμόμετρο οχημάτων και στον δρόμο (Μέρος Β)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
27 - 2 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες