Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99622
Τίτλος
Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙ/ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα της θεραπείας με πόσιμο εναιώρημα βουδεσονίδης έναντι εικονικού φαρμάκου σε παιδιά και εφήβους με ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες