Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99642
Τίτλος
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη συγγραφή ερευνητικών μελετών και προτάσεων στον τομέα καινοτόμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και δράσεων σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
16 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες