Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99648
Τίτλος
Ανάπτυξη ειδικής μεθόδου εκτροφής για την παραγωγή ορνίθειου κρέατος διακριτών κρέατος διακριτών χαρακτηριστικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
5 - 10 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες