Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99670
Τίτλος
Συμμετοχή σε συνεργατική δράση για χρήση λογισμικού UNIVERSIS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 12 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ., ΜΑΛΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΝΙΚ., ΡΟΥΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧ.