Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99677
Τίτλος
Αξιοποίηση Αγροτικών Παραπροϊόντων με Μετατροπή σε Αλληλουχία Βιο- και Θερμο- Χημικά προς Πρόσθετα Τροφίμων Υψηλής Αξίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 10 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
28 - 10 - 2023
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΑΛΗ ΓΕΩ., ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧ., ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΝΟΥΣΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙ., ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΗΜ.