Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
9969
Τίτλος
Βιωματική προσέγγιση του βιβλίου ως αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜ., ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟ., ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.