Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99749
Τίτλος
Πολυκεντρική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με εικονικό Φάρμακο Μελέτη Συντήρησης και Μακροχρόνιασ επέκτασης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Upadacitinib (ABT-494) σε συμμετέχοντες με νόσο του Crohn οι οποίοι ολοκλήρωσας τις Μελέτες M14-431 ή Μ14-433
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
20 - 2 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΟΛΓΑ ΙΣΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες