Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99750
Τίτλος
Πολυκεντική, Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη επαγωγής της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Upadacitinib(ABT-494) σε συμμετέχοντες με Μετρίως έως σοβαρά ενεργή νόσο του Crohn οι οποίοι έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικές θεραπείες αλλά δεν έχουν αποτύχει σε βιολογική θεραπεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΟΛΓΑ ΙΣΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες