Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99856
Τίτλος
Μια φάσης 2, πολυκεντρική , τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη παράλληλων δόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του Στόματος Χορηγουμένου αναστολέα της SYK SKI-O-703, σε ασθενείς με εμμένουσα και χρόνια θρομβοκυτταροπενία ανοσολογικής αρχής (ITP)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες