Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99862
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αφάλειας του από του στόματος αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK) PRN1005, σε πέμφιγα μέτριας έως βαριάς μορφής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες