Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99905
Τίτλος
Διαχείριση και πρόληψη παθολογικών καταστάσεων των βοοειδών που σχετίζονται με διατροφικά σφάλματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 1 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
27 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες