Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
99941
Τίτλος
Επιμέλεια έκδοσης - μετ'αφρασης Βιβλίου Φυσικοχημείας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 2019
Ημερομηνία Λήξης
2 - 4 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες