Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://phed-sr.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@phed-sr.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου , Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Η διάρκεια των σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι τουλάχιστον οκτώ εξάμηνα (συνολικά 240 ECTS) . Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε εξάμηνο (30 ECTS) αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 4 εβδομάδες εξετάσεων. Τα 4 πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν 25 μαθήματα κορμού και επιλέγουν 4 πρακτικά μαθήματα/εφαρμογής (1 ανά εξάμηνο, από μια λίστα 14 μαθημάτων). Στη διάρκεια του 5ου και 6ου εξαμήνου οι φοιτητές παρακολουθούν: έξι μαθήματα εμβάθυνσης φροντιστηριακού τύπου (3 μαθήματα ανά εξάμηνο) και 2 πρακτικά μαθήματα εμβάθυνσης της επιλογής τους (1 ανά εξάμηνο, από μία λίστα 8 μαθημάτων). Επίσης, στα συγκεκριμένα εξάμηνα οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στα σχολεία (της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Στο 7ο και 8ο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν: α) μία μονοετή ειδίκευση (8ώρες/βδομάδα), β) δύο μαθήματα από τη δέσμη των «παιδαγωγικών» μαθημάτων (1 ανά εξάμηνο - το μάθημα «Παιδαγωγική Ψυχολογία» είναι προαπαιτούμενο, αν ο φοιτητής/τρια επιθυμεί την κατοχύρωση της αυτόματης παιδαγωγικής επάρκειας στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών), γ) 2 μαθήματα από τη δέσμη των μαθημάτων «Άσκηση για προαγωγή της υγείας» (1 μάθημα ανά εξάμηνο) και δ) 4 θεωρητικά μαθήματα επιλογής (2 ανά εξάμηνο, από μια λίστα 11 μαθημάτων). Επίσης, παρέχεται στο φοιτητή/ήτρια η επιλογή εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (διάρκειας 2 εξαμήνων). Στην περίπτωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής/τρια παρακολουθεί μόνο 2 από τα παραπάνω θεωρητικά μαθήματα επιλογής του 4ου έτους. Τέλος, στο 3ο και 4ο έτος σπουδών παρέχεται η δυνατότητα της «πρακτικής άσκησης» (student placement, internship) σε φορείς (στο πλαίσιο των πρακτικών μαθημάτων εμβάθυνσης).
Η βαθμολογία των φοιτητών/τριών γίνεται μετά από γραπτή ή προφορική αξιολόγηση, εκπόνηση εργασιών (projects) ή/και συνδυασμό των παραπάνω.
Μέθοδοι διδασκαλίας: Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι θεωρητικά, πρακτικά/εφαρμογής, εργαστηριακά-φροντιστηριακά ή/και συνδυασμός των παραπάνω. Μάθημα, στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τα 2/3 των ωρών διδασκαλίας, θεωρείται ότι δε διδάχθηκε. Η παρακολούθηση των ειδικεύσεων, των μαθημάτων εμβάθυνσης, των φροντιστηριακών μαθημάτων επιλογής και κάθε μαθήματος που έχει πρακτικό/εργαστηριακό χαρακτήρα είναι υποχρεωτική. Σe1υτά τα μαθήματα ο/η φοιτητής/ήτρια έχει δικαίωμα να απουσιάσει το πολύ μέχρι 30% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας, ενώ ο/η φοιτητής/ήτρια που είναι αθλητής/ήτρια, μέλος εθνικών ομάδων, το πολύ μέχρι 40% με βεβαίωση συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, θεωρημένη από τη Γ.Γ.Α. Στην πρακτική στα σχολεία ο/η φοιτητής/ήτρια έχει δικαίωμα να απουσιάσει το πολύ μέχρι 10% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι ικανοί να μελετούν και να κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό και να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης. Σημαντικό τμήμα του προγράμματος σπουδών αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (αθλητικών, ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κ.ά.) που συντελούν στην προαγωγή της Αθλητικής Επιστήμης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της αναψυχής και του αγωνιστικού αθλητισμού. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στο να αναδείξει τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, εκτός από μέσο αγωγής και ως μέσο κοινωνικής ένταξης, αναψυχής, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας, δημιουργικής ενασχόλησης, και γενικά σημαντικό μέσο για την προαγωγή της ποιότητας ζωής, όλων των ηλικιών.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα μαθήματα και την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: 1) τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα πεδία των αθλητικών επιστημών, 3) την προπονητική του αθλητισμού για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, 4) τη μελέτη των βιολογικών προσαρμογών και την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης, 5) τη μηχανική ανάλυση της κίνησης στον αθλητισμό, 6) την ψυχολογία των αθλητών, των αθλητικών ομάδων και των ασκουμένων, 7) το σχεδιασμό και την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας, 8) την προαγωγή της σωματικής, νοητικής, ψυχολογικής, κοινωνικής και ηθικής ανάπτυξης του πληθυσμού, μέσω της άσκησης, 9) την προαγωγή της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο σε άτομα με αναπηρίες, ιδιαιτερότητες και άτομα με χρόνιες παθήσεις, 10) την άσκηση στους χώρους εργασίας και την καλλιέργεια υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, πέρα από τις γνώσεις που σχετίζονται με τις Αθλητικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους, έχουν την ικανότητα: 1) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 2) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις, 3) να εργάζονται αυτόνομα ή στο πλαίσιο ομάδας σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 4) να παράγουν νέες ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 6) να σέβονται τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 7) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, 8) να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα φύλου και 9) να έχουν κριτική σκέψη.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές .
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5
8 ΕΞΑΜΗΝΑ , 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS ( Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS ( 1 ECTS= 25-30 ώρες ) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας ,Υ.Α .Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ) . Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος , εργαστηρίου , φροντιστηρίου , πρακτικής άσκησης κλπ
Πλήρης φοίτηση.
κος Μιχαήλ Νικολαΐδης