Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.del.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@del.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι τα οκτώ (8) εξάμηνα και οι φοιτητές/φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ειδίκευσης και ελεύθερης επιλογής, συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (240ECTS). Οι κωδικοί μαθημάτων ΑΠ (Απαλλαγή) και ΚΑΤ (Κατατακτήριες εξετάσεις) αφορούν μαθήματα αναγνωρισμένα από ολοκληρωμένο κύκλο προπτυχιακών σπουδών των οποίων τα ECTS προσμετρώνται στη λήψη του πτυχίου.Το πτυχίο εκδίδεται βάσει των ελάχιστων διδακτικών ή πιστωτικών μονάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών εισαγωγής του φοιτητή (136 διδακτικές μονάδες = 240 ECTS). Οι γνωστικές κατευθύνσεις του τμήματος θεραπεύονται από τους δύο τομείς του τμήματος: Α. Γλωσσολογίας και Διδακτικής, και Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω γραπτής εργασίας είτε σε συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους. Η Πρακτική Άσκηση με τη μορφή Μικροδιδασκαλιών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πιστώνεται με 12 ECTS. Προβλέπονται προαιρετικά (α) πτυχιακή εργασία και/ή (β) Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς, οι οποίες πιστώνονται καθεμία με 12 ECTS. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων:
·στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας, τις οποίες οι φοιτητές/τριες μπορούν να αξιοποιούν στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα,
·στο ευρύτερο πεδίο της Γραμματολογίας με έμφαση στη μελέτη κειμένων της γερμανόφωνης γραμματείας, εντάσσοντας αυτά στα ιστορικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα αλλά και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας γενικότερα.
·στο πεδίο της Συγκριτικής Γραμματολογίας που επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να προβαίνουν σε συσχετισμούς συγγραφέων και κινημάτων πέρα από τα όρια των εθνικών λογοτεχνιών, να μελετούν μορφές διακειμενικότητας και τη σχέση μεταξύ κειμένων, τεχνών, νέων μέσων και επιστημών.
·στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας τόσο με συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όσο και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια και διαπολιτισμικά περιβάλλοντα,
·Στο ευρύτερο πεδίο της Μεταφρασεολογίας με έμφαση, αφενός, στη θεωρία και μεθοδολογία της μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και στη διαχρονική και συγχρονική μελέτη μεταφραστικών και διερμηνευτικών πρακτικών και προσεγγίσεων και, αφετέρου, στην πράξη της μετάφρασης λογοτεχνικών, γενικών και ειδικών κειμένων και στην πράξη τόσο της διερμηνείας συνεδρίων όσο και της κοινοτικής διερμηνείας.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Πτυχίο.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή διδακτορικού διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται από τον φοιτητή / τη φοιτήτρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, της πτυχιακής εργασίας κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ανθούλα Βηδενμάιερ