Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΣχολική Ψυχολογία
Πρόγραμμα ΣπουδώνΣχολική Ψυχολογία (2020-2022)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Σχολική Ψυχολογία
Μεταπτυχιακό
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχολική Ψυχολογία» σε μία από τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:
(α) στην Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία». Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτή την ειδίκευση συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 6 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 1 κατe5πιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 800 ωρών (Υ.Α. 29322/10.07.2018, ΦΕΚ 3601/24.08.2018 τ. Β). Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα 7 συνολικά μαθήματα του Προγράμματος και να εξεταστούν επιτυχώς σe1υτά κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα της φοίτησης τους. Παράλληλα, στο τρίτο εξάμηνο υποχρεούνται να ξεκινήσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και την πρακτική τους άσκηση. Στο τέταρτο εξάμηνο συνεχίζουν αποκλειστικά με την ολοκλήρωση τόσο της διπλωματικής όσο και της πρακτικής άσκησης. Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» στην Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία» αποσκοπεί: (α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση των βασικών θεωρητικών αρχών της Σχολικής, Εκπαιδευτικής, Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, (β) στην απόκτηση εφαρμοσμένων δεξιοτήτων και μεθόδων έρευνας ποικίλων φαινομένων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και, γενικότερα, στο σχολικό πλαίσιο, και (γ) στην απόκτηση επαγγελματικής επάρκειας σχολικού ψυχολόγου για τους απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας.
(β) στην Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση». Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτή την ειδίκευση συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα και την ολοκλήρωση ενός σχεδίου εργασίας (Project) (Υ.Α. 29322/10.07.2018, ΦΕΚ 3601/24.08.2018 τ. Β). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν τα 9 μαθήματα του Προγράμματος και να εξεταστούν επιτυχώς σe1υτά κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα της φοίτησης τους. Στο τέταρτο εξάμηνο συνεχίζουν με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση ενός ακόμη μαθήματος και του σχεδίου εργασίας (project). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» στην Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί: (α) στην εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση των βασικών θεωρητικών αρχών της Σχολικής, Εκπαιδευτικής, Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και (β) στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών/στελεχών της εκπαίδευσης με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προαγωγή της μάθησης και της σχολικής επίτευξης παιδιών και εφήβων, τη διαχείριση της σχολικής τάξης και τη συνεργασία με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Α1) στην Ειδίκευση «Σχολική Ψυχολογία», θα είναι σε θέση να ασκούν εντός των σχολικών μονάδων και των δομών παροχής σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών αλλά και αυτόνομα το έργο του/της σχολικού ψυχολόγου, εφαρμόζοντας τη γνώση στην πράξη σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, καθώς και στους/στις εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Ειδικότερα, θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν τις διεργασίες που είναι υπεύθυνες για τις αναπτυξιακές αλλαγές στο πλαίσιο της τυπικής ανάπτυξης αλλά και των αποκλίσεών της, θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις γνώσεις εκείνες που προάγουν την υγιή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα. Επίσης, θα μπορούν να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας, αξιολόγησης, κλινικών εφαρμογών στο χώρο του σχολείου και σχεδιασμού προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα συνδυάζοντας τις βασικές αρχές της Σχολικής, Εκπαιδευτικής, Αναπτυξιακής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών, συμπεριφορικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους.
Α2) στην Ειδίκευση «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση», θα είναι σε θέση να διευρύνουν τον ρόλο και την επαγγελματική τους ταυτότητα ως εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας τις διεργασίες και τους μηχανισμούς τόσο της τυπικής ανάπτυξης όσο και των αποκλίσεών της σε μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων, με στόχο την ομαλή προσαρμογή των τελευταίων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διαμόρφωση ευνοϊκών περιβαλλόντων μάθησης και σχολικής επίτευξης για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Επίσης, θα είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με ειδικούς ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην κοινότητα, αλλά και με τους γονείς, προκειμένου να εφαρμόζουν προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και παρέμβασης για την αποτελεσματική διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους, αλλά και την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και την ευημερία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Οι απόφοιτοι και των δύο Ειδικεύσεων
Β. Αναπτύσσουν ικανότητες παραγωγής νέων ιδεών, διαχείρισης επιστημονικών και ερευνητικών ερωτημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών.
Γ. Αναπτύσσουν ιδιαίτερα την ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, θα μάθουν να εργάζονται αποτελεσματικά είτε αυτόνομα είτε σε διεπιστημονικές ομάδες, να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις.
Δ. Είναι ικανοί να χειρίζονται βιβλιογραφικές βάσεις, βάσεις ερευνητικών δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις -όπου προβλέπεται-, να κατανοούν και να σχεδιάζουν ευνοϊκά περιβάλλοντα μάθησης, και να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα, δεξιότητα ιδιαίτερα σημαντική για την επαγγελματική και την προσωπική ανάπτυξή τους.
Ε. Τέλος, (α) μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του ψυχολόγου και του εκπαιδευτικού αντίστοιχα και θα αναπτύξουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, (β) θα μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σχετικούς πληθυσμούς, και (γ) θα μάθουν να κατανοούν και να προσεγγίζουν, τόσο κλινικά όσο και παιδαγωγικά, ζητήματα του επιστημονικού πεδίου μέσω της οπτικής του φύλου.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές" του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Αριάδνη Στογιαννίδου