ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / Psychology of Education
ΚωδικόςΕΨ900
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Δόικου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280008639

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 246
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056756

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 106 (125)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες θα: - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη των διεργασιών και των ικανοτήτων, οι οποίες εμπλέκονται στη μάθηση - αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης κινήτρων για μάθηση - αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση - θα κατανοήσουν και θα στοχαστούν ως προς την αλληλεπίδραση των παραπάνω παραγόντων - θα εξοικειωθούν με μεθόδους που μπορεί να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να ενισχύσει τη μάθηση τόσο των γνωστικών αντικειμένων όσο και της κοινωνικής συμπεριφοράς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή: Εννοιολογικό πλαίσιο: Ορισμός και αντικείμενο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας- η σχέση της με την εξελικτική και σχολική ψυχολογία και με την εκπαιδευτική διαδικασία 2. Ωρίμανση και μάθηση –Ετοιμότητα για μάθηση 3. Νοημοσύνη: Εννοιολογική αποσαφήνιση- Παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της νοημοσύνης 4. Αξιολόγηση της νοημοσύνης- Νοημοσύνη και μάθηση 5. Συναισθηματική νοημοσύνη: εννοιολογική αποσαφήνιση – συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης –συναισθηματική νοημοσύνη και μάθηση – η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στο σχολικό πλαίσιο 6. Θεωρίες Μάθησης: Κλασσική εξαρτημένη μάθηση- εφαρμογές της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης στην αγωγή και στην εκπαίδευση 7. Μάθηση με δοκιμή και πλάνη. Συντελεστική μάθηση. Εφαρμογές της κλασσικής συντελεστικής μάθησης στην αγωγή και στην εκπαίδευση 8. Μάθηση λύσης προβλημάτων: Ενορατική μάθηση Εφαρμογές της ενορατικής μάθησης στη διδασκαλία 9. Μάθηση με παρατήρηση και μίμηση -Παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική μάθηση. Ο ρόλος της γνωστικής ψυχολογίας στη μελέτη της διαδικασίας της μάθησης 10. Σύγκριση και κριτική των θεωριών μάθησης 11. Μνήμη: Ορισμοί. Μοντέλα επεξεργασίας των πληροφοριών. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μνήμη 12. Κίνητρα: Ορισμοί – ορολογία. Θεωρητικές προσεγγίσεις για τα κίνητρα. Κίνητρα επίδοσης και κίνητρα μάθησης 13. Απόδοση αιτίων –επιδίωξη επιτυχίας/αποφυγή επιτυχίας. Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην ανάπτυξη των κινήτρων
Λέξεις Κλειδιά
κληρονομικότητα, περιβάλλον, νοημοσύνη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- ανάρτηση αρχείων σχετικών με το μάθημα στο elearning - ανακοινώσεις στο elearning - επικοινωνία με φοιτητές/τριες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εξετάσεις502
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Επίδοσεις των φοιτητών/φοιτητριών στις εξετάσεις Συμμετοχή στο μάθημα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Slavin, R. (2007). Εκπαιδευτική ψυχολογία: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Μεταίχμιο - Καψάλης Α. (2006). Παιδαγωγική Ψυχολογία, Δ΄έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βορριά, Γ., Κιοσέογλου, Γ., Ντούμα, Μ., Λιμναίου, Ν., Ιωσηφίδου, Β., Γιώτα, Κ. & Σκεπετάρη, Σ. (2007). Η γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ερευνητικά δεδομένα από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43, 68-90. Βοσνιάδου, Σ. (2003). Εισαγωγή στην ψυχολογία. Βιολογικές αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις – Γνωστική ψυχολογία. Τόμος Α΄. Αθήνα: Gutenberg. Cole, M. & Cole, R. S (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία/ μετ. Σόλμαν, Μ., Τόμος Β΄. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος. Δανασσής-Αφεντάκης, Α. (1991). Μάθηση και ανάπτυξη. Παιδαγωγική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρης. Dunn, J. (1999). Οι στενές προσωπικές σχέσεις των μικρών παιδιών/ μετ. Παπαηλιού, Χ. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος. Ζγαντζούρη, Κ. & Πούρκος, Μ (2004). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, στο Πούρκος, Μ. Α. (Επιμ.). Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, σσ. 259-273. Αθήνα: Gutenberg. Goleman, D. (1997). H συναισθηματική νοημοσύνη: Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ»/ μετ. Παπασταύρου, Α. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Gottman, J. (2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών: ένας πρακτικός οδηγός για γονείς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hayes, N. (1993). Εισαγωγή στις γνωστικές λειτουργίες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στη ψυχολογία. Τόμοι Α΄, Β΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Herbert, M. (1991). Clinical Child Psychology. Social learning development and Behaviour. Chichester: John Wiley and Sons. Καλαντζή-Αζίζι, Α. (1996). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία στο χώρο του σχολείου: παρεμβάσεις βασισμένες στη θεωρ’ια της μάθησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καραμπάτσος, Α. Β. (2000). Παράγοντες και εκτιμήσεις σχολικής ετοιμότητας (Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση). Αθήνα: Ατραπός. Καψάλης Α.(2006). Παιδαγωγική Ψυχολογία, Δ΄έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη. Κολιάδης, Ε. (1996). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1995). Ψυχολογία κινήτρων. Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα. Μαραγκουδάκη Γ. (1977). Η μάθηση: Ψυχολογική θεώρηση. Αθήνα: Ηράκλειτος. Molnar, A. & B. Lindquist (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Molnar, A. & B. Lindquist (1998). Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μπαμπλέκου, Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δάρδανος. Πλατσίδου, Μ. (2005). Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη τους, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 3, 249-269. Πόρποδας, Κ. Δ. (2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της (Γνωστική προσέγγιση). Πάτρα: Αυτοέκδοση. Salkind, N. J. (1999). Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης. Siegler, R. (2002). Πώς σκέφτονται τα παιδιά/ μετ. Κουλεντιανού, Ζ. Αθήνα: Gutenberg. Slavin, E. R. (2006). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και πράξη/ μετ. Εκκεκάκη, Ε. Αθήνα: Μεταίχμιο. Συγκολλίτου, Ε. (1998). Εαυτός, κίνητρα και επίδοση στο σχολείο, στο Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (Επίμ.). Τα κίνητρα στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα. Τριλίβα, Σ. (2004). Η εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προς μια καλύτερη ζωή, στο Πούρκος, Μ. Α. (Επιμ.). Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, σσ. 303-324. Αθήνα: Gutenberg. Fontana, D. (1981) Psychology for teachers. Basingstoke : Macmillan Education. Fontana, D. (1996). Ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Εκδόσεις Σαββάλας. Woolfolk, A. E. (1998). Readings in educational psychology. Boston: Allyn and Baco
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-05-2016