ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ / INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN TEACHING AND LEARNING
ΚωδικόςΥΒ.1.011
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜελπομένη Τσιτουρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003386

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 78
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600060533
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Τμήμα έχει απευθύνει έγγραφο προς τη ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ., αναλύοντας τις επιφυλάξεις του για την ταξινόμηση που προτείνεται. Έχει υποστηρίξει ότι η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται δεν καλύπτει επαρκώς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συζήτησης και της επεξεργασίας των θέσεων αυτών από τη ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ., το Τμήμα επιφυλάσσεται για την συμπλήρωση των σχετικών στόχων, οι οποίοι δεν καλύπτουν την ποικιλότητα εκπαίδευσης που παρέχει. Ικανότητα κριτικής προσέγγισης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών όπως και των εκπαιδευτικών καινοτομιών που συνδέονται με την τεχνολογία. Δεξιότητες αξιοποίησης εφαρμογών των ΤΠΕ Ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ικανότητα αξιοποίησης ερευνητικών δεδομένων από το χώρο των ΤΠΕ για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τυπικών, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών δράσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Νέα και Παραδοσιακά Μέσα, Σχέσεις των Μέσων, Επιπτώσεις των νέων Μέσων στα παραδοσιακά Χρήσεις και πρακτικές των Δικτύων. Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ψηφιακός Γραμματισμός Παιδιά και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εφαρμογών των ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση και το έργο του εκπαιδευτικού
Λέξεις Κλειδιά
ΤΠΕ, εκπαίδευση, ψηφιακός γραμματισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Διδασκαλία από απόσταση με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης200,8
Σύνολο1566,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη: α) γραπτές εργασίες περιορισμένης έκτασης β) εργαστηριακές ασκήσεις γ) φύλλα εργασίας που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων δ) προφορική παρουσίαση εργασιών ε) τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΒΡΥΖΑΣ K. –ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ M. (2014). Νέοι και τεχνολογίες της επικοινωνίας Αθήνα: GUTENBERG ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές. Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η βιβλιογραφία αναρτάται στο μάθημα "ΟΙ ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση" στην πλατφόρμα OPEN e-class
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2014