ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II
ΚωδικόςΨΥ-232
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013495

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 326
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600118212
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ φοιτητές θα μπορούν να: • περιγράφουν βασικές πτυχές, φαινόμενα, ορόσημα και μηχανισμούς της γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης της προσωπικότητας από τη μέση παιδική έως την τρίτη ηλικία. • προσεγγίζουν κριτικά τα σχετικά θεωρητικά πλαίσια και ερευνητικά δεδομένα και να σκέφτονται δημιουργικά σε σχέση με αυτά.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ανάπτυξης (γνωστικής, κοινωνικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και ανάπτυξης της προσωπικότητας) από τη μέσης παιδική έως και την τρίτη ηλικία. Η πορεία, οι μηχανισμοί της ανάπτυξης και τα επιτεύγματα ανά πεδίο μελέτης θα συζητηθούν υπό το πρίσμα βασικών θεωρητικών πλαισίων, σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών δεδομένων, καθώς και σε σχέση με διαφορετικά πλαίσια ανάπτυξης (οικογένεια, σχολείο, εργασία, κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον).
Λέξεις Κλειδιά
γνωστική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη προσωπικότητα, παιδί, έφηβος, ενήλικας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1044
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Craig, G. & Baucum, D. (2008). «Η ανάπτυξη του ανθρώπου». Αθήνα: Παπαζήση, Τόμος Β΄ (σε συνδυασμό με τον Τόμο Α΄ των ιδίων). Feldman, R. S. (2010). Εξελικτική Ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη – Τόμος Β’ (Επιμ. Η. Μπεζεβέγκης). Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berk, L. (2015, Επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης). Ανάπτυξη του Παιδιού. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Berk, L. (2016, Επιμ. Ε. Μακρή- Μπότσαρη). H ανάπτυξη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Cole, M. & Cole, S. R. (2011). Η Ανάπτυξη των Παιδιών – Τόμος Β’ (Επιμ. Z. Μπαμπλέκου). Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός Donaldson, M. (2001) (Επιμ. Στ. Βοσνιάδου). Η σκέψη των παιδιών. Εκδόσεις Gutenberg. Αθήνα. Lehalle, H. & Mellier, D. (2010, Επιμ. Λ. Μπεζέ). Ψυχολογία της ανάπτυξης. Εκδ. Πεδίο Lightfoot, C., Cole, M., & Cole, S. (2014, Επιμ. Ζ. Μπαμπλέκου). Η ανάπτυξη των παιδιών. Εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός Ο.Ε. Μότσιου, Ε. (2017). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. Εκδόσεις Open University Press Μπαμπλέκου Ζ. (2003). Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία. Εκδόσεις Τυπωθήτω. Schacter, D. L., Gilbert D. T., & Wegner, D. M. (2012, Επιμ. Σ. Βοσνιάδου). Ψυχολογία. Εκδ. Gutenberg. Slater, A. & Bremner, G. (2019, Επιμ. Β. Τσούρτου). Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2019