ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE II
ΚωδικόςΠΡ.3.062
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 236
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕφαρμοσμ. Προσχολ. Παιδαγωγική7424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600151628
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΡ.3.061 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς στο μάθημα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι. Είναι βοηθητικό για τις σπουδές τους να έχουν διδαχθεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς στα μαθήματα βάσης που αντιστοιχούν στα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξουν.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος της Πρακτικής του Ζ’ Εξαμήνου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού, ειδικού διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προβληματισμού του φοιτητή/τριας αναφορικά με τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του/της. Οι προσεγγίσεις εκκινούν με τα κοινά βασικά ζητήματα των διαφορετικών επιστημονικών αντικείμενων και βαθμιαία αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του καθενός, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να εστιάσει και να δημιουργήσει κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τρία διαδοχικά γνωστικά αντικείμενα, ως εξής: Θέατρο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εικαστικά. Σε ό,τι αφορά το θέατρο, οι ενότητες προς διαπραγμάτευση είναι οι εξής τρεις: (1) Θέατρο, μνήμη, επικοινωνία, (2) Θέατρο και ανθρώπινα δικαιώματα και (3) Θέατρο και διαφορετικότητα. Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευσης, οι ενότητες προς διαπραγμάτευση είναι οι εξής τρεις: (1) Παιδί, περιβάλλον και ποιότητα ζωής: περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και δράση στην κοινότητα, (2) Περιβάλλον, παιδί και ποιότητα ζωής: ο σχολικός χώρος και δράση στην κοινότητα και (3) Περιβάλλον, παιδί και ποιότητα ζωής: το αστικό περιβάλλον και δράση στην κοινότητα. Σε ό,τι αφορά τα Εικαστικά, οι ενότητες προς διαπραγμάτευση είναι οι εξής τρεις: (1) Το σχέδιο, (2) Τα αντικείμενα και οι ιστορίες τους Ι και (3) Τα αντικείμενα και οι ιστορίες τους ΙΙ. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες στο εξάμηνο, οι φοιτητές/τριες εκπονούν Διαθεματικό Σχέδιο που συνδυάζει το θέατρο, το περιβάλλον και τα εικαστικά.
Λέξεις Κλειδιά
εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
eLearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια241,0
Εργαστηριακή Άσκηση170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2008
Φροντιστήριο200,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2409,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Σύνολο60024
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες καλούνται με το τέλος κάθε εβδομάδας να υποβάλλουν ατομικό παραδοτέο, συνολικά, δηλαδή, δέκα (10) παραδοτέα, ως εξής: τρία για την ενότητα "θέατρο", τρία για την ενότητα "περιβαλλοντική εκπαίδευση", τρία για τα "εικαστικά" και ένα τελικό διαθεματικό παραδοτέο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λενακάκης, Α., & Παρούση, Α. (2019). Η τέχνη του κουκλοθέατρου στην εκπαίδευση. Παιχνίδι συγκλίσεων και αποκλίσεων. Αθήνα: Gutenberg. 2. Helm, H. J. & Katz L. (2012). H μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Μικροί ερευνητές (Νέα εμπλουτισμένη έκδοση). Αθήνα: Μεταίχμιο. 3. Epstein, A. S., & Τρίμη, Ε. (2005). Εικαστικές τέχνες και μικρά παιδιά. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2019