ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Ι / RESEARCH METHODS I
ΚωδικόςΨΥ-129
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013492

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 348
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600212853
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται: (α)να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες, τις αρχές και τη δεοντολογία της Μεθοδολογίας Έρευνας στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. (β)να έχουν εξοικειωθεί με διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να κατανοούν πληρέστερα τα ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στα μαθήματα που αφορούν τις ειδικές περιοχές γνώσης στην ψυχολογία. (γ)να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εκτελούν μια έρευνα Τα μαθησιακά αποτελέσματα (β) και (γ)αναμένονται και βάσει της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Επιστημών της Συμπεριφοράς. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας. Φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας. Ζητήματα δεοντολογίας. Είδη επιστημονικής έρευνας. Ποιοτικές-Ποσοτικές προσεγγίσεις. Κριτήρια επιλογής του δείγματος της έρευνας. Η έννοια της μεταβλητής-Είδη Μεταβλητών. Ερευνητική Υπόθεση. Αρχές κατασκευής ερευνητικών εργαλείων. Δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μετρήσεων. Μέσα-Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (Παρατήρηση, Ερωτηματολόγιο-Συνέντευξη). Βασικές έννοιες και αρχές της πειραματικής έρευνας. Τύποι πειραματικών σχεδίων. Μελέτες σύγκρισης (συγχρονικές-διαχρονικές, διαπολιτισμικές). Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικής εργασίας. Το μάθημα περιλαμβάνει: (α) 2ωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις, στις οποίες εξηγούνται στους/τις φοιτητές/τριες οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες (Διδάσκουσα: Π. Μεταλλίδου) (β) 2ώρα εβδομαδιαία εργαστήρια, στα οποία γίνονται εφαρμογές των θεμάτων που καλύπτονται στις διαλέξεις και οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά στην επεξεργασία του σχετικού υλικού (Διδάσκουσες: Π. Μεταλλίδου, Δ. Τατά και Λ. Φρόση) Οι διαλέξεις γίνονται σε ολόκληρο το ακροατήριο των φοιτητών/τριών. Για τα εργαστήρια, οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, με αλφαβητική σειρά.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστημονική έρευνα, Δεοντολογία, Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, Δειγματοληψία, Μεταβλητή, Μέτρηση, Πειραματική έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Υπάρχουν πληροφορίες και οδηγίες για to μάθημα στο E-Learning (Moodle). Χρησιμοποιείται το Power point για τις διαλέξεις και τις ασκήσεις στο πλαίσιο των διαλέξεων και των εργαστηρίων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιαίτερα με φοιτητές/τριες που δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν το μάθημα λόγω ειδικών προβλημάτων και χρειάζονται ενημέρωση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση261
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1003,8
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αναλυτικές οδηγίες τόσο για τις προϋποθέσεις του μαθήματος όσο και για τα εργαστήρια βρίσκονται στο E-Learning (Moodle). Μέθοδος τελικής αξιολόγησης: γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60% της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος). Μέθοδος αξιολόγησης για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος:20% του συνολικού βαθμού προέρχεται από τα 4 τεστ, που δίνονται κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων με τυχαίο τρόπο για το κάθε τμήμα. 20% του συνολικού βαθμού προέρχεται από την πρόοδο η οποία πραγματοποιείται στα μέσα του εξαμήνου σε προκαθορισμένη ημερομηνία και περιλαμβάνει τη θεωρία και τις ασκήσεις που έχουν διδαχθεί μέχρι τα μέσα του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Stier Adler, Ε., & Clark, Ρ. (2018, μετάφρ.). Κοινωνική Έρευνα: Μια ξενάγηση στις μεθόδους και στις τεχνικές (5η έκδ.) (Επιστημ. Επιμ. Γ. Τσίρμπας). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Jeanne, S. (2018, μετάφρ.). Οι ερευνητικές μέθοδοι στην Ψυχολογία (Επιστημ. Επιμ. Έ. Ζιώρη). Αθήνα: Gutenberg. Gray, D. E. (2018, μετάφρ.). Η ερευνητική μεθοδολογία στον πραγματικό κόσμο (4η έκδ.)(επιστημ, επιμ. Π. Δελιάς και Π. Χατζόγλου). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Bryman, A. (2017, μετάφρ.). Μέθοδοι Κοινωνικής έρευνας (Επιστημ. Επιμ. Α. Αϊδίνης). Αθήνα: Gutenberg. Christensen, L. B. (2007, μετάφρ.). Η πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα (8η έκδ.). (Επιστημονική Επιμέλεια: Μπ. Ντάβου). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015) (2η έκδοση). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. Goodwin, C. J. (2010). Research in Psychology: Methods and design (6th ed.). New York: Wiley.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020