Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Claudio Daniel Conenna

Καθηγητής, Τομέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Ενημερώθηκε: 2023-05-11