Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας
Ενημερώθηκε: 2018-10-19