Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Κωνσταντίνος Σαλονικίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
Ενημερώθηκε: 2018-06-20