Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1604
Τίτλος
Σύμπλοκα αμύλου-λιπιδίων: Επίδραση μήκους αλυσίδας αμυλόζης και υγροθερμικών συνθηκών στο σχηματισμό, μορφολογία και θερμοδυναμική σταθερότητα των συμπλόκων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες