Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1957
Τίτλος
Οι βιογενείς αμίνες στους ελληνικούς οίνους: 1) Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός αυτών και διερεύνηση των παραγόντων εκείνων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεσή τους. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή ή τον περιορισμό της αμινογένεσης με σκοπό την παραγωγή οίνων με ανεκτές περιεκτικότητες βιογενών αμινών. 2) Επιλογή στελεχών ζυμών και γαλακτικών βακτηρίων για την παραγωγή επιλεγμένων καλλιεργειών ζυμώσεων οίνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 1 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2001
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΗ., ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑ., ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ., ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΛΟΥΚΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΝΙΚ., ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚ., ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΚΟΡΤΕΣΣΑ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜ., ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ., ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ.