Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
61097
Τίτλος
Αμοιβές μελών ΔΕΠ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2017
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ ΧΡΗ., ΝΤΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΚ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΣ ΜΙΧ., ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.