Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7253
Τίτλος
Interactions between gases and polymers at high pressures. Polymer foaming process
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2000
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
MASOUD TAIMOORI ZAB., URICANU VIOLETA, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ., ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ., ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΡΑΜΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣ., ΤΣΕΡΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΟ.