Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81577
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη της εξέλιξης της τεχνολογίας κονιαμάτων - σκυροδεμάτων. Σύνταξη σχετικού καταλόγου με εκθεσιακό υλικό.
Τίτλος στα Αγγλικά
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
16 - 2 - 2006
Ημερομηνία λήξης
15 - 2 - 2009
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.