Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81577
Τίτλος
Μελέτη της εξέλιξης της τεχνολογίας κονιαμάτων - σκυροδεμάτων. Σύνταξη σχετικού καταλόγου με εκθεσιακό υλικό.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 2 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
15 - 2 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣ., ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ., ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗ., ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ.