Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82738
Τίτλος
Νανομηχανική των ατελειών σε στερεά με εφαρμογές σε λεπτά υμένια, νανοσωματίδια,νανοκρυστάλλους και Βιουλικά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, People, International dimension
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ROMANOV ALEXEY ENG.