Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82738
Τίτλος στα Ελληνικά
Νανομηχανική των ατελειών σε στερεά με εφαρμογές σε λεπτά υμένια, νανοσωματίδια,νανοκρυστάλλους και Βιουλικά
Τίτλος στα Αγγλικά
Nanomechanics of defects in solid : applicatons to nanolayers, nanoparticles,nanocrystals and biomaterials
Πλαισιο Χρηματοδότησης
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, People, International dimension
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2009
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2011
Τμήμα έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ROMANOV ALEXEY ENG.