Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82887
Τίτλος στα Ελληνικά
Απασχόληση οικονομικών μεταναστών/στριών στον αγροτικό τομέα μέσα από την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων/δεξιοτήτων και δομών υποστήριξης: Δράση 5 - εξωτερική αξιολόγηση
Τίτλος στα Αγγλικά
Employment of financial emigrants in agriculture related jobs through the acquidition of professional skills and support structures: Action 5
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, EQUAL
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2007
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2008
Τμήμα έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΛΑΒΕΛΗ ΝΙΚΗ ΓΕΩ., ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΟ.