Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86789
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα της αλιείας και διαχείρισης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
11 - 1 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες