Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87404
Τίτλος
Ανάκτηση, χαρακτηρισμός και πρακτική εφαρμογή υδροκολλοιειδών για τρόφιμα από παραπροϊόντα ελιάς και σταφυλιού.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 3 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΟΥΣΙΝΙΑΝ ΣΥΛΒΙ ΛΕΒ., ΠΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΑ., ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.