Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
89785
Τίτλος
Εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας σε θαλάσσιες διασκοπήσεις παράκτιων περιοχών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 5 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
20 - 5 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες