Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
90743
Τίτλος
Αξιοποίηση βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και ηλιοθερμοχημικάυποβοηθούμενων τεχνολογιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, CAPITA-ERANET
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2013
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΣΥΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ.