Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
91935
Τίτλος
Μια Φάσης ΙΙΙ, διεθνής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κλινικής επιδείνωσης μελέτη του UT-15C σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση που λαμβάνουν δια του στόματος χορηγούμενη βασική μονοθεραπεία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.